Αδενοφόρα

bullet nigrescens

Διαβάστε για το Mermis nigrescens για τους Animal Agents

Διαβάστε Περισσότερα

Romanomermis culicivorax

Διαβάστε για το Romanomermis culicivorax για τους ζωικούς παράγοντες

Διαβάστε Περισσότερα

Trichinella pseudospiralis

Διαβάστε για την Trichinella pseudospiralis για τους Animal Agents

Διαβάστε Περισσότερα

Trichinella spiralis

Διαβάστε για την Trichinella spiralis στο Animal Agents

Διαβάστε Περισσότερα

Trichuris trichiura

Διαβάστε για το Trichuris trichiura στους Πράκτορες των Ζώων

Διαβάστε Περισσότερα